2023 Khi dán giấy tấm CoCl, vào mỗi mặt lá, tốc độ đổi màu của giấy thấm khác nhau như thế nào? Giải thích.

31.6. Khi dán giấy tấm CoCl, vào mỗi mặt lá, tốc độ đổi màu của giấy thấm khác nhau như thế nào? Giải thích.

  • Tốc độ đổi màu của giấy thấm ở mặt dưới sẽ nhanh hơn mặt trên do khí khổng chủ yếu tập trung ở mặt dưới của lá nên tốc độ thoát hơi nước ở mặt dưới sẽ nhanh hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài tập 4. Trang 15 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *