2023 Khi điều chỉnh nút âm lượng (volume) trên loa là ta đang điều chỉnh đặc trưng nào của sóng âm phát ra?

13.3. Khi điều chỉnh nút âm lượng (volume) trên loa là ta đang điều chỉnh đặc trưng nào của sóng âm phát ra?

A. Biên độ âm.

B. Tần số âm.

C. Tốc độ truyền âm.

D. Môi trường truyền âm.

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so vs vị trí cân bằng của nó đk gọi là biên độ dao động

Âm to khi biên độ dao động mạnh

Đơn vị đo là đêxiben

Âm phát ra nhỏ khi biên độ dao động yếu

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Mục đích của kiểm thử chương trình là gì? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *