2023 Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?

30.7. Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?

A. Nhúng ngập cây vào nước.

B. Tỉa bớt cành, lá.

C. Cắt ngắn rễ.

D. Tưới đẫm nước cho cây.

  • B. Tỉa bớt cành, lá.

=> Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường tỉa bớt lá làm giảm khả năng thoát hơi nước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy cho biết: a. Sự biến đổi tính kim loại và tính phi kim của nguyên tử một nguyên tố. b. Quan hệ giữa tính phi kim và độ âm điện của nguyên tử một nguyên tố. c. Quan hệ giữa sự biến đổi độ âm điện và tính phi kim của nguyên tử các nguyên tố nhóm A tr | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *