2023 Khi đưa nam châm lại gần một chiếc áo, ta thấy chiếc áo bị hút. Hãy chỉ ra các chi tiết nào trên áo có thể có tương tác với nam châm.

18.4. Khi đưa nam châm lại gần một chiếc áo, ta thấy chiếc áo bị hút. Hãy chỉ ra các chi tiết nào trên áo có thể có tương tác với nam châm.

  •  Cúc áo (nút áo) làm bằng sắt hoặc thép.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 2. Nêu những biểu hiện thể hiện tính trách nhiệm, lòng tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó mà em đã có. | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *