2023 Khi đưa nến đang cháy vào bình C chứa hạt và bông ẩm, tại sao phải mở nắp nhẹ nhàng và không được nghiêng lọ?

26.6. Khi đưa nến đang cháy vào bình C chứa hạt và bông ẩm, tại sao phải mở nắp nhẹ nhàng và không được nghiêng lọ?

A. Để lượng không khí bên trong bình không bị khuếch tán ra ngoài.

B. Để hạn chế không khí bên ngoài tràn vào lọ chứa.

C. Cả hai ý đều đúng.

D. Cả hai ý đều sai.

  • C. Cả hai ý đều đúng.

 Để lượng không khí bên trong bình không bị khuếch tán ra ngoài.

 Để hạn chế không khí bên ngoài tràn vào lọ chứa.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 11: Phản xạ âm | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *