2023 Khi hoạt động mạnh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi để làm mát. Theo em, tại sao việc tiết mồ hôi có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể?

28.9. Khi hoạt động mạnh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi để làm mát. Theo em, tại sao việc tiết mồ hôi có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể?

  • Trong mồ hôi, nước chiếm khoảng 98%. Khi nước trong mồ hôi bay hơi sẽ mang theo nhiệt của cơ thể giúp làm giảm nhiệt độ bề mặt cơ thể.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết nội dung thuyết trình về bài báo tìm hiểu di tích và cảnh quan thiên nhiên sau chuyến tham quan | SBT Hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bản 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *