2023 Khí không có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

27.10. Khí không có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

  • Khí khổng có chức năng giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài.
  • Khí khổng nằm trên lớp biểu bì và thường tập trung ở mặt dưới lá. Khí khổng thông với các khoang chứa khí ở bên trong phiến lá nên thuận tiện cho việc trao đổi khí và thoát hơi nước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chỉ ra hai phân số có mẫu số bằng 7, lớn hơn $\frac{-3}{8}$ và nhỏ hơn $\frac{-1}{8}$

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *