2023 Khi nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào mẫu lá, tại sao phần lá không bịt băng giấy đen lại đối màu?

24.5. Khi nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào mẫu lá, tại sao phần lá không bịt băng giấy đen lại đối màu?

  •  Phần lá không bịt bằng băng giấy đen có tinh bột và khi tinh bột gặp iodine sẽ bị chuyển sang màu xanh tím đặc trưng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết những việc làm để phát triển bản thân vào chỗ chấm dưới mỗi tranh | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *