2023 Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách nào?

24.2. Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách nào?

A. Thả rong hoặc cây thuỷ sinh khác vào bể cá.

B. Tăng nhiệt độ trong bể.

C. Thắp đèn cả ngày và đêm.

D. Đổ thêm nước vào bể cá.

  • A. Thả rong hoặc cây thuỷ sinh khác vào bể cá.

=> Rong hoặc cây thủy sinh có khả năng quang hợp tạo ra khí oxygen, làm tăng dưỡng khí cho nước trong bể kính → Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá.

Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách nào?

Bài Hay  2023 Các chất nào sau đây được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các cơ quan bài tiết?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *