2023 Khi quang hợp, thực vật tạo ra những sản phẩm nào?

24.8. Khi quang hợp, thực vật tạo ra những sản phẩm nào?

A. Khí oxygen và chất dinh dưỡng.

B. Khí carbon dioxide và tinh bột.

C. Khí carbon dioxide và chất dinh dưỡng.

D. Tinh bột và khí oxygen.

  • D. Tinh bột và khí oxygen.

=> Quang hợp trong thực vật thường liên quan đến chất tố diệp lục màu xanh lá cây và tạo ra oxy như một sản phẩm phụ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy kể tên một vài yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng không được thể hiện trong hình bên.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *