2023 Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?

32.3. Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?

A. Túi nylon kín, trong suốt.

B. Túi có đục lỗ thủng.

C. Túi nylon kín, màu đen.

D. Túi vải.

  • A. Túi nylon kín, trong suốt.

=> Để biết hiện tượng thoát hơi nước làm cho túi ni lông bị mờ đi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho Hình 3.6. Biết tia Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *