2023 Khi xếp hàng chào cờ, em cần phải ngắm như thế nào để đứng thẳng hàng với các bạn? Giải thích cách làm.

15.5. Khi xếp hàng chào cờ, em cần phải ngắm như thế nào để đứng thẳng hàng với các bạn? Giải thích cách làm.

  •  Bạn (1) cần di chuyển với tư thế thân thẳng, đầu ngay ngắn, đến vị trí sao cho khi hơi nghiêng đầu ngắm bằng mắt phải (hoặc mắt trái) qua đầu bạn (2) đứng ngay trước em, chỉ thấy được mép ngoài vành tai phải (hoặc tai trái) của bạn
  • Tia sáng truyền thẳng từ mép ngoài vành tai của bạn (3) đi sát vành tai của bạn (2) đến mắt của bạn (1) khi hơi nghiêng đầu. Do đó, khi bạn (1) thôi ngắm, giữ đầu ngay ngắn thì ba bạn (1), (2), (3) thẳng hàng (Hình 15.1G).
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 Kết nối bài 10 Bảng nhân 7, bảng chia 7 | VBT toán 3 kết nối tri thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *