2023 Khoảng cách nào sau đây là khoảng cách an toàn theo Bảng 11.1 đối với xe ô tô chạy với tốc độ 25 m/s?

11.3. Khoảng cách nào sau đây là khoảng cách an toàn theo Bảng 11.1 đối với xe ô tô chạy với tốc độ 25 m/s?

A.35m.

B. 55m.

C. 70 m.

D. 100 m.

Đổi 25 m/s = 90 km/h

Theo bảng 11.1 đối với xe ô tô chạy với tốc độ 90 km/h nằm trong khoảng 80<v10080<v≤100 thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 m.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 43

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *