2023 Khoanh tròn từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Khoanh tròn từ ngữ chưa đúng chính tả và viết lại cho đúng.

a.

– mưu trí

– hoa lựu

b.

– bâng khuâng

– múa lân

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau: | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *