2023 Khối lượng của nguyên tử magnesium là 39,8271.$10^{-27}$ kg. Khối lượng của magnesimn theo amu là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

1.7. Khối lượng của nguyên tử magnesium là 39,8271.$10^{-27}$ kg. Khối lượng của magnesimn theo amu là 

A. 23,978.

B.66,133.$10^{-51}$.

C.24,000.

D. 23,985.$10^{-3}$.

Đáp án A

Do khối lượng của nguyên tử magnesium là 39,8271.$10^{-27}$ kg

1 amu = 1,661.$10^{-27}$ kg

Khối lượng của nguyên tử magnesium bằng $\frac{39,8271.10^{-27}}{1,661.10^{-27}}\approx 23,978$ amu

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao? | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *