2023 Khu vực nào sau đây của châu Á nằm sâu trong nội địa? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Khu vực nào sau đây của châu Á nằm sâu trong nội địa?

A. Đông Á.

B. Trung Á.

C. Tây Á.

D. Nam Á.

Câu 2. Khu vực nào sau đây của châu Á có diện tích lớn nhất?

A. Đông Á.

B. Tây Á.

C. Nam Á.

D. Trung Á.

Câu 3. Khu vực nào sau đây của châu Á phần lớn có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa mưa và khô rõ rệt?

A. Trung Á.

B. Tây Á.

C. Nam Á.

D. Đông Á.

Câu 4. Khu vực nào sau đây của châu Á có khí hậu khô hạn, mùa hè nóng mùa đông lạnh, thỉnh thoảng có tuyết rơi?

A. Đông Nam Á.

Bài Hay  2023 5. Điền nội dung thích hợp vào Kế hoạch trải nghiệm nghề/nhóm nghề của em. | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

B. Tây Á.

C. Nam Á.

D. Trung Á.

Câu 5. Quan sát hình sau:

Cho biết đây là biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa thuộc khu vực nào sau đây của châu Á.

A. Đông Á.

C. Tây Á.

B. Đông Nam Á.

D. Nam Á.

Câu 6. Cảnh quan nào sau đây phát triển trên phần lớn diện tích khu vực Trung Á?

A. Xa-van.

C. Hoang mạc.

B. Rừng nhiệt đới.

D. Rừng lá kim.

Câu 7. Hãy nối tên quốc gia ở cột A với tên khu vực tương ứng ở cột B sao cho đúng.

Câu 8. Lựa chọn và trình bày về đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực châu Á.

Câu 1. B

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. D

Câu 5. C

Câu 6. C

Câu 7. 1 – B, 2 – D, 3 – E, 4-A, 5-C

Câu 8. Em tự xác định trên bản đồ các khu vực địa hình của châu Á.

Bài Hay  2023 Giải VBT Tiếng Việt 3 cánh diều Bài 1: Chào năm học mới - Bài đọc 2 Lễ chào cờ đặc biệt | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

– Đặc điểm địa hình của châu Á: đa dạng.

+ Phía bắc là các đồng bằng và cao nguyên thấp (ĐB. Tây Xi-bia và CN. Trung Xi-bia).

+ Ở trung tâm chủ yếu là các dãy núi  cao đồ sộ (Hi-ma-lay-a, Thiên Sơn, An-Tai,…).

+ Phía đông thấp dần về ven biển, gồm núi, cao nguyên và đồng bằng ven biển (ĐB. Hoa Bắc).

+ Phía nam và tây nam chủ yếu là các bán đảo với quần đảo (bán đảo Ấn Độ, Mã Lai….).

– Ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên:

+ Địa hình núi cao hiểm trở chiếm tỉ lệ lớn trong tổng diện tích, gây khó khăn cho giao thông, sản xuất và đời sống.

+ Địa hình bị chia cắt mạnh => khi khai thác cần chú ý vấn đề chống xói mòn, sạt lở đất.

+ Các khu vực cao nguyên, đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho sản xuất và định cư.

Bài Hay  2023 Khoanh tròn vào cách giải quyết của em trong tình huống sau (em có thể viết thêm) | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *