2023 Kí hiệu nguyên tử nào sau đây viết đúng? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


2.4. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây viết đúng?

A. $_{7}^{15}\textrm{N}$.         B. $^{16}$O.             C. 16S.        D. $Mg_{12}^{24} $.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp ? | sgk Địa lý lớp 12

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *