2023 La bàn là một dụng cụ dùng để xác định

20.4. La bàn là một dụng cụ dùng để xác định

A. khối lượng một vật.

B. phương hướng trên mặt đất.

C. trọng lượng của vật.

D. nhiệt độ của môi trường sống.

  • B. phương hướng trên mặt đất.

=> La bàn (cũng gọi là Từ kế hay Kim chỉ Nam) là dụng cụ dùng để xác định phương hướng trong không gian nhất định.

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/1-so.html-0

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *