2023 Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Câu 1: Trang 64 – sgk Sinh học 6

 Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Câu 1: Phiến lá có dạng bản dẹt, có màu lục, là phần rộng nhất của lá. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tính và làm tròn kết quả tính đến hàng phần nghìn: 2.25 - 2.(3) | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *