2023 Làm cách nào để đo độ dày của một tờ giấy trong sách KHTN 7 bằng một thước có độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là 1 mm?

1.9. Làm cách nào để đo độ dày của một tờ giấy trong sách KHTN 7 bằng một thước có độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) là 1 mm?

– Dựa vào số trang tính số tờ giấy trong sách.

– Ép chặt các tờ giấy bên trong sách (không chứa hai tờ bìa ngoài) và dùng thước có ĐCNN 1 mm để đo độ dày.

– Tính độ dày của 1 tờ giấy bằng cách lấy độ dày của sách chia cho tổng số tờ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 40: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *