2023 Làm thế nào để đo được thể tích của một giọt nước từ ống nhỏ giọt rơi xuống với một bình chia độ có ĐCNN là 0,5 cm3?

1.10. Làm thế nào để đo được thể tích của một giọt nước từ ống nhỏ giọt rơi xuống với một bình chia độ có ĐCNN là 0,5 cm3?

  •  Cho nước nhỏ giọt vào bình chứa. Đếm số giọt cho tới khi mực nước trong bình được khoảng từ 1 cm3 đến 2 cm3.  Từ đó suy ra thể tích của một giọt. Chú ý: nên làm việc theo nhóm 2 người.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải bài tập 39 trang 51 SBT toán 7 tập 2 cánh diều | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *