2023 Làm tròn mỗi số thập phân vô hạn sau đến hàng phần mười | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 35: 

a) Làm tròn mỗi số thập phân vô hạn sau đến hàng phần mười: 456.91(3); 13.141567890123… .

b)  Làm tròn mỗi số thập phân vô hạn sau đến hàng phần nghìn: 6.76(87); 987.41485075432… .

a) 456.91(3) $\approx$ 456.9; 13.141567890123… $\approx$ 13.1.

b) 6.76(87)$\approx$ 6.769; 987.41485075432…$\approx$ 987.415.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Kết quả học tập Học kì I của học sinh lớp 7 A được đánh giá ở bốn mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *