2023 Làm tròn số 76648 với độ chính xác 50. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 31: 

a) Làm tròn số 76648 với độ chính xác 50.

b) Làm tròn số 893.453 với độ chính xác 0.05.

c) Làm tròn số -9051.1379 với độ chính xác 0.005

a) 76600

b) 893.5

c) -9051.14

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? | SBT toán 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *