2023 Lần thứ nhất bác Dũng xay 100 kg thóc được 65 kg gạo | SBT Toán 7 Cánh diều

BÀI TẬP

Bài 38: Lần thứ nhất bác Dũng xay 100 kg thóc được 65 kg gạo. Lần thứ hai bác xay được 30 kg thóc được 19.5 kg gạo.

a) Tính tỉ số giữa khối lượng thóc xay lần thứ nhất và khối lượng thóc xay lần thứ hai; tỉ số giữ khối lượng gạo lần thứ nhất và khối lượng gạo lần thứ hai.

b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không

a) Tỉ số giữa khối lượng thóc xay lần thứ nhất và khối lượng thóc xay lần thứ hai là: $100/30=\frac{10}{3}$

Tỉ số giữ khối lượng gạo lần thứ nhất và khối lượng gạo lần thứ hai là: $65/19.5= \frac{10}{3}$

b) Do 100 / 30 = 65 / 19.5 (cùng bằng $\frac{10}{3}$) nên hai tỉ số trên lập được tỉ lệ thức.

Bài Hay  2023 Giải SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diều chủ đề 2: nhận biết khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *