2023 Lập bảng để phân biệt một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện) | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 4: Lập bảng để phân biệt một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

Phương pháp

Đối tượng thể hiện

Hình thức thể hiện trên bản đồ

Khả năng thể hiện của phương pháp

hiệu

Đối tượng phân bố theo điểm, hay đối tượng tập trung trên diện tích nhỏ

Các dạng kí hiệu

Vị trí, số lượng, đặc điểm, cấu trúc, sự phân bố,… của đối tượng

hiệu đường chuyển động

Đối tượng có sự di chuyển

Mũi tên

Hướng di chuyển của đối tượng, số lượng, cấu trúc,… của đối tượng

Biểu đồ – bản đồ

Giá trị tổng cộng của đối tượng theo lãnh thổ

Các loại biểu đồ

Số lượng, chất lượng,… của đối tượng

Chấm điểm

Đối tượng có sự phân bố phân tán trong không gian

Các điểm chấm

Số lượng, sự phân bố của đối tượng

Khoanh vùng

Đối tượng phân bố theo vùng nhất định

Đường nét liền, đường nét đứt, kí hiệu, chữ, màu sắc,…

Sự phân bố của đối tượng

Bài Hay  2023 Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *