2023 Lập bảng liệt kê một số sự kiện/bối cảnh lịch sử được phản ánh trong các hồi của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Theo tư liệu 4, Lịch sử 10, tr.12). Từ đó, hãy chỉ rõ bối cảnh lịch sử chung đưa đến sự ra đời của tác phẩm văn học sử này. | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 2: Lập bảng liệt kê một số sự kiện/bối cảnh lịch sử được phản ánh trong các hồi của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Theo tư liệu 4, Lịch sử 10, tr.12). Từ đó, hãy chỉ rõ bối cảnh lịch sử chung đưa đến sự ra đời của tác phẩm văn học sử này.

Hồi

Sự kiện/bối cảnh lịch sử

Hồi 1

?

Hồi 2

?

Hồi 9

?

Hồi 11

?

Hồi 12

?

Hồi 14

?

Hồi 15

?

Bối cảnh lịch sử chung

?

Bài Hay  2023 Đọc văn bản Bình Ngô đại cáo và thực hiện các yêu cầu dưới đây: | SBT Ngữ Văn 10 chân trời


TƯ LIỆU 4. Một số hồi trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí thế kỉ XVIII:

– Hồi 1. Đặng Tuyên Phi được yêu dấu, đứng đầu hậu cung. Vương Thế Tử bị truất ngôi, ra ở nhà kín.

– Hồi 2. Lập Điện Đô, bảy quan nhận di chúc. Giết Huy Quận, ba quân phò Trịnh Vương.

– Hồi 9. Tướng Tây Sơn Vũ Văn Nhậm đem quán lấn ngoài bờ cõi. Quan Bình chương Trần Công Xán vâng mệnh bàn việc biên cương.

– Hồi 11. Tây Sơn lại kéo vào thành chiếm giữ đất nước. Chiêu Thống ba phen tính chước khôi phục kinh đô.

– Hồi 12. Lê sứ thần qua đất Bắc xin quân. Tôn đốc bộ tới ải Nam truyền hịch.

– Hồi 14. Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận. Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài.

– Hồi 15. Dẹp yên cõi Bắc, Nguyễn Huệ được phong. Đánh phá Cao Bằng, Duy Chỉ bị hại.

Bài Hay  2023 Chợ nổi có gì khác lạ so với chợ trên đất liền? Đánh dấu x vào ô thích hợp. | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

(Theo Ngô Gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, bản dịch của Nguyễn Đức Vân – Kiểu Thu Hoạch, NXB Văn học, Hà Nội, 1987)

– Bối cảnh chung: cuối triều Lê sang đầu triều Nguyễn (cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX), ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê. Viết về sự kiện vua Quang Trung chỉ huy quân Tây Sơn ra Thăng Long, đại phá quân Thanh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *