2023 Lập bảng thống kê các di sản văn hoá Việt Nam theo các tiêu chí dưới đây. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 5: Lập bảng thống kê các di sản văn hoá Việt Nam theo các tiêu chí dưới đây.

STT

Di sản văn hoá

Ý nghĩa, giá trị văn hoá, lịch sử

Giá trị được phát huy trong

công nghiệp văn hoá

1

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

2

Lễ hội

Nghinh Ông

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

3

Tổng số di sản được UNESCO ghi danh công nhận

– Vật thể: …………………………..

………………………………………….

– Phi vật thể: ………………………

………………………………………….

– Hỗn hợp: …………………………

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….


STT

DSVH

Ý nghĩa, giá trị văn hoá, lịch sử

Giá trị được phát huy trong công nghiệp văn hoá

1

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Là biểu tượng văn hóa – tín ngưỡng kết nối quá khứ và hiện tại.

Có tác dụng vun đắp tình cảm gia đình, làng xã và dân tộc, tạo nên truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Cung cấp ý tưởng và cảm hứng sáng tác cho một số ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

2

Lễ hội

Nghinh Ông

Là tín ngưỡng dân gian phổ biến trong các thế hệ ngư dân ở các tỉnh ven biển từ Quảng Bình trở vào phía Nam Việt Nam.

Thể hiện khát vọng về sự bình an, may mắn và phát đạt của ngư dân.

Cung cấp ý tưởng và cảm hứng sáng tác cho một số ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

3

Tổng số di sản được UNESCO ghi danh công nhận

Vật thể: 5 di sản

Phi vật thể: 14 di sản

Hỗn hợp: 1 di sản

Cung cấp ý tưởng và cảm hứng sáng tác cho một số ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Bài Hay  2023 Hiện tượng nào dưới đây là tập tính bẩm sinh ở động vật?

Xem toàn bộ: Giải SBT lịch sử 10 chân trời bài 4 Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Từ khóa tìm kiếm Google: Giải SBT Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo, Giải SBT Lịch Sử 10, Giải SBT Lịch Sử lớp 10 Bài 4 CTST

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *