2023 Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết

6.5. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết

A. cộng hoá trị.

B. ion.

C. kim loại.

D. phi kim.

=> Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết cộng hóa trị.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài tập 1. Trang 56 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *