2023 Liên kết hoá học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen trong phân tử nước được hình thành bằng cách

6.6. Liên kết hoá học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen trong phân tử nước được hình thành bằng cách

A. nguyên tử oxygen nhận electron, nguyên tử hydrogen nhường electron.

B. nguyên tử oxygen nhường electron, nguyên tử hydrogen nhận electron.

C. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung electron.

D. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung proton.

  • C. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung electron.

=> Liên kết hóa học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen được hình thành bằng cách nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung electron.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT tin học 3 Cánh diều bài 1 Sự cần thiết của sắp xếp | VBT Tin học 3 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *