2023 Lỗ khí có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Câu 3: Trang 67 – sgk Sinh học 6

Lỗ khí có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Câu 3: 

  • Lỗ khí có chức năng giúp lá trao đổi khí với môi trường và thoát hơi nước ra ngoài.
  • Đặc điểm phù hợp với chức năng đó là: Lỗ khí nằm trên biểu bì và thường tập trung ở mặt dưới (mặt trên hầu như không có hoặc có rất ít). Lỗ khí thông với các khoang chứa không khí ở bên trong phiến lá, nên thuận tiện cho việc trao đổi khí và thoát hơi nước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các nhiễm sắc thể NST số 1 hoặc số 2 (những NSTcó kích thước lớn nhất trong bộ NST người) của người? | Trang 87 - SGK

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *