2023 Loài sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

23.2. Loài sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

A. Cá chép.

B. Trùng roi.

C. Voi.

D. Nấm rơm.

=> Trùng roi chứa các hạt diệp lục nên có khả năng quang hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *