2023 lon $O^{2-}$ không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.5. lon $O^{2-}$ không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây?

A. Ne.         B.  $F^{-}$.              C. $Cl^{-}$.        D.  $Mg^{2+}$.

Đáp án: C

Các ion $O^{2-}$, $F^{-}$, $Mg^{2+}$ và nguyên tử Ne có cùng cấu hình electron là $1s^{2}2s^{2}2p^{6}$

ion $Cl^{-}$ có cấu hình electron là $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}.$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Dựa vào nội dung bài thơ, em hãy viết câu nói về cảnh thiên nhiên buổi sáng ở bản Mông. | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *