2023 Lông hút ở rễ có nguồn gốc từ đâu?

29.2. Lông hút ở rễ có nguồn gốc từ đâu?

A. Do các tế bào ở phần trụ giữa kéo dài ra hình thành.

B. Do các tế bào biểu bì kéo dài ra hình thành.

C. Do các tế bào ở vỏ kéo dài ra hình thành.

D. Do các tế bào mạch gỗ và mạch rây kéo dài ra hình thành.

  • B. Do các tế bào biểu bì kéo dài ra hình thành.

=> Lông hút của rễ là do tế bào biểu bì rễ phát triển thành

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho tam giác ABC có $\widehat{A}=62^{\circ}$, ba đường phân giác đồng quy tại I. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *