2023 Lớp L có số phân lớp electron bằng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


3.12. Lớp L có số phân lớp electron bằng

A.1.            B.2.              C. 3.             D.4.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Theo em, tác giả muốn khẳng định điều gì qua câu kết: | SBT Văn 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *