2023 Lớp M có số electron tối đa bằng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


3.14. Lớp M có số electron tối đa bằng

A.3.       B.4.          C.9.         D. 18.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hai lời than thân mở đầu bằng Thân em như.. với âm điệu xót xa ngậm ngùi, Người than thân là ai và thân phận họ như thế nào? | Văn 10 tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *