2023 Lựa chọn tên loại mô phân sinh phù hợp thay thế cho các vị trí đánh số trong Hình 36.

36.5. Lựa chọn tên loại mô phân sinh phù hợp thay thế cho các vị trí đánh số trong Hình 36.

  • (1),(3) mô phân sinh đỉnh;
  • (2) mô phân sinh bên.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Các bạn nhỏ chơi đá cầu trong quanh cảnh như thế nào? Viết từ ngữ phù hợp vào chỗ trống: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *