2023 Lúc 7 h sáng, một mô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Biên Hoà cách nhau 30 km. Lúc 7 h 20 min, mô tô còn cách Biên Hoà 10 km. Hỏi nếu mô tô đi liên tục không nghỉ với tốc độ không thay đổi thì sẽ đến Biên Hoà lúc mấy giờ?

8.9. Lúc 7 h sáng, một mô tô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Biên Hoà cách nhau 30 km. Lúc 7 h 20 min, mô tô còn cách Biên Hoà 10 km. Hỏi nếu mô tô đi liên tục không nghỉ với tốc độ không thay đổi thì sẽ đến Biên Hoà lúc mấy giờ?

Thời gian đi hết quãng đường đầu tiên là:

7h 20 min – 7h = 20 min.

Vì tốc độ của mô tô không đổi nên ta có:

Thời điểm mô tô đến Biên Hoà là: 7 h + 20 min + 10 min = 7 h 30 min.

Bài Hay  2023 Biểu đồ đoạn thẳng ở HÌnh 14 biểu dễn giá trị nhập khẩu hàng hóa của nước ta theo từng tháng trong năm 2020 | SBT Toán 7 Cánh diều

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *