2023 Mạt sắt đặt ở chỗ nào trên thanh nam châm thì bị hút mạnh nhất?

18.3. Mạt sắt đặt ở chỗ nào trên thanh nam châm thì bị hút mạnh nhất?

A. Ở phần giữa của thanh.

B. Chỉ ở đầu cực Bắc của thanh nam châm.

C. Chỉ ở đầu cực Nam của thanh nam châm.

D. Ở cả hai đầu cực Bắc và cực Nam của thanh nam châm.

  • D. Ở cả hai đầu cực Bắc và cực Nam của thanh nam châm.

=> Mạt sắt đặt ở cả hai đầu cực Bắc và cực Nam của thanh nam châm thì bị hút mạnh nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hình 20.1 vẽ ba nam châm điện A, B, C. Mỗi nam châm đều có cùng một dòng điện chạy vào ống dây.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *