2023 Mẹ bạn Ngân gửi vào ngân hàng 20 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 7,8%/năm | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 17: Mẹ bạn Ngân gửi vào ngân hàng 20 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 7,8%/năm.

a) Tính số tiền cả gốc và lãi của mẹ bạn Ngâ rút ra sau khi hết kì hạn 1 năm.

b) Sau kì hạn 1 năm, mẹ bạn Ngân rút ra $\frac{3}{40}$ số tiền (cả gốc và lãi) để mua một chiếc xe đạp thưởng cho bạn Ngân vì kết quả học tập đạt mức Tốt. Tính giá của chiếc xe đạp mà mẹ bạn Ngân đã mua

a) Số tiền lãi mà mẹ bạn Ngân nhận được sau kì hạn 1 năm là: 20000000 * 7.8% = 1560000 (đồng)

Số tiền cả gốc lẫn lãi của mẹ bạn Ngân rút ra sau kh hết kì hạn 1 năm là:  20000000 + 1560000 = 21560000 (đồng)

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 12: Ánh sáng, tia sáng | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

b) Giá của chiếc xe đạp mà mẹ bạn Ngân đã mua là: 21560000 * $\frac{3}{40}$ = 1617000 (đồng)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *