2023 Mô tả các giai đoạn sinh sản ở thực vật.

37.19. Mô tả các giai đoạn sinh sản ở thực vật.

  • Các giai đoạn gồm: Sự thụ phấn: hạt phấn rơi lên đầu nhuy; Sự thụ tỉnh: là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái trong bầu nhuy; Sự hình thành và chín của quả.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Các tục lệ té nước, buộc chỉ cổ tay thể hiện đức tính gì của người dân Lào? Chọn ý đúng: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *