2023 Mỗi đoạn dây sau dài bao nhiêu mi-li-mét | VBT toán 3 Cánh diều tập 1

1.

a) Mỗi đoạn dây sau dài bao nhiêu mi-li-mét?

b) Đoạn dây nào ở câu a dài hơn?

a) 1 cm = []  mm

8cm= [] mm

b) 30 mm = [] cm

100 mm = [] cm

c) 1 dm = [] mm

1m [] mm

3. Chọn đơn vị đo độ dài (mm, cm, m) để viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

4. Thực hành: Do một số đồ vật và viết kết quả đo.

Kết quả đo:

Bút chì của em dài: ……….

Cái tẩy của em dài:

1. 

A= 30mm

B= 40 mm

b) đoạn B dài hơn

2.

a) 1cm= 10 mm

8 cm= 80 mm

b) 30 mm= 3 cm

100 mm=10 cm

c) 1 dm= 100 mm

1m= 1000

3. 

– con hưu cao cổ cao 5m

– con cá rô phi dài 20 cm

Bài Hay  2023 Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y có tập xác định là R. | SBT toán 10 Cánh diều

– con kiến dài 5 mm

4. Bút chì của em dài 8 cm

cái tẩy của em dài 3 cm

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *