2023 Mỗi orbital nguyên từ chứa tối đa | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


3.9. Mỗi orbital nguyên từ chứa tối đa

A. 1 electron.       B. 2 electron.       

C. 3 electron.       D. 4 eleetron.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT chủ đề 5: Tham gia hoạt động cộng đồng | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *