2023 Môi trường nào sau đây truyền âm tốt nhất?

12.4. Môi trường nào sau đây truyền âm tốt nhất?

A. Không khí.

B. Nước.

C. Gỗ.

D. Thép.

– Vận tốc truyền âm trong không khí nhỏ hơn trong nước, vận tốc truyền âm trong nước nhỏ hơn trong thép

– Như vậy, vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài 1. Viết các số bằng chữ số La Mã. | VBT toán 3 tập 1 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *