2023 Một âm thoa thực hiện 512 dao động mỗi giây thì sóng âm do nó phát ra có tần số bao nhiêu?

13.2. Một âm thoa thực hiện 512 dao động mỗi giây thì sóng âm do nó phát ra có tần số bao nhiêu?

A.512Hz.

B. 8,5 Hz.

C.1024 Hz.

D. 256 Hz.

Ta có: fn = n. f0 = 512nHZ

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 La bàn dùng để làm gì? Kim la bàn có đặc điểm gì? | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *