2023 Một bạn đo tốc độ đi học của mình bằng cách sau:

9.2. Một bạn đo tốc độ đi học của mình bằng cách sau:

– Đếm bước đi từ nhà đến trường;

– Đo thời gian đi bằng đồng hồ bấm giây;

– Tính tốc độ bằng công thức: v = c:

Biết số bước bạn đó đếm được là 1 212 bước, mỗi bước trung bình dài 0,5 m và thời gian đi là 10 min. Tính tốc độ đi của bạn đó.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nối hình ảnh (cột A) với vai trò của công việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non (cột B) cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *