2023 Một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 12 m, chiều rộng là 5 m, chiều sâu là 1.75 m. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 7: Một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 12 m, chiều rộng là 5 m, chiều sâu là 1.75 m. Người thợ phải dùng bao nhiêu viên gạch men để lát đáy và xung quanh bể đó? Biết rằng mỗi viên gạch có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 25 cm, chiều rộng là 20 cm và diện tích mạch vữa không đáng kể

Diện tích của đáy bể là: 12 x 5 = 60 (m$^{2}$)

Diện tích xung quanh bể là:  2 x (12 + 5) x 1.75 = 59.9 (m$^{2}$)

Diện tích cần lát mạch men là: 60 + 59.5 = 119.5 (m$^{2}$)

Diện tích của mỗi viên gạch men là: 25 x 20 = 500 (cm) = 0.05 (m$^{2}$)

Bài Hay  2023 Đức tính nào em đã có phù hợp với nghề em yêu thích? | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Số viên gạch men mà người thợ phải dùng để lát đáy và xung quanh thành bể đó là: 119.5 / 0.05 = 2390 (viên)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *