2023 Một cần cầu điện có thể tạo lực từ lớn và nâng được các container nặng đến hàng chục tấn. Theo em, làm thế nào để tăng lực từ của cần cấu điện này?

21.6. Một cần cầu điện có thể tạo lực từ lớn và nâng được các container nặng đến hàng chục tấn. Theo em, làm thế nào để tăng lực từ của cần cấu điện này?

  •  Để tăng độ mạnh của lực hút, người ta tăng độ mạnh (cường độ) của dòng điện.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Tiếng Việt 3 cánh diều Bài 13: Cuộc sống đô thị - Góc sáng tạo | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *