2023 Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 5m, chiều rộng là 3.2m, chiều cao là 3m | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 6: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 5m, chiều rộng là 3.2m, chiều cao là 3m. Người ta muốn sơn phía trong bốn bức tường và cả trần của căn phòng. Tính số tiền mà người đó phải tar, biết rằng diện tích các cửa của căn phòng đó là 7 m$^{2}$ và giá tiền sơn mỗi mét vuông (bao gồm tiền công và nguyên vật liệu) là 10500 đồng

Diện tích xung quanh của căn phòng là: 2 x (5 + 3.2) x 3 = 49.2 (m$^{2}$)

Diện tích trần của căn phòng là: 5 x 3.2 = 16 (m$^{2}$)

Diện tích cần quét sơn của căn phòng là:  49.2 + 16 – 7 = 58.2 (m$^{2}$)

Số tiền người đó phải trả để quét sơn căn phòng là: 58.2 x 10500 = 611100 (đồng)

Bài Hay  2023 Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết trong số các nguyên tố: Na, K, Mg, Ba, Be, B, C, N, O, Ar, những nguyên tố nào thuộc cùng chu kì, đó là chu kì nào?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *