2023 Một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy cùng một lúc đi từ A đến B. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 87: Một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy cùng một lúc đi từ A đến B. Vận tốc của xe máy lơn hơn vận tốc xe đạp là 18 km/h nên khi xe máy đến B thì xe đạp mới đến C (C nằm giữa A và B). Quãng đường CB bằng 0.6 lần quãng đường AB. Tính vận tốc mỗi xe

Ta có quãng đường CB bằng 0.6 lần quãng đường AB nên quãng đường AC bằng 0.4 lần quãng đường AB.

Gọi vận tốc của xe đạp, xe máy lần lượt là v1(km/h), v2(km/h).

Do cùng một thời gian thì quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên $\frac{v1}{v2}=\frac{AC}{AB} =0.4=\frac{2}{5}$ hay $\frac{v1}{2}=\frac{v2}{5}$. Mặt khác, ta lại có v2 – v1 = 18. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Bài Hay  2023 5. Hợp tác để giải quyết vấn đề | SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7

$\frac{v1}{2}=\frac{v2}{5}=\frac{v2-v1}{5-2}=\frac{18}{3}=6$

Suy ra: v1= 12; v2= 30

Vậy vận tốc của xe đạp và xe máy lần lượt là 12 km/h; 30km/h

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *