2023 Một chú rùa chuyển động với tốc độ không đổi 2,51 cm/s, trong lúc chú thỏ đang dừng lại và thong thả gặm cà rốt.

8.7. Một chú rùa chuyển động với tốc độ không đổi 2,51 cm/s, trong lúc chú thỏ đang dừng lại và thong thả gặm cà rốt.

a) Tính từ vị trí thỏ đang dừng lại, xác định khoảng cách giữa rùa và thỏ sau 50 s.

b) Kể từ lúc thỏ dừng lại, cần thời gian bao lâu để rùa có thể đi xa thỏ 140 cm?

 a) Khoảng cách giữa rùa và thỏ sau 50 s:

s=v x t =2,51 x 50= 125,5cm.

b) Thời gian để rùa đi xa thỏ 140 cm:

t = $\frac{s}{v}$ = $\frac{140cm}{ 2,51cm/s}$ = 55.8s

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết số, viết cách đọc số | VBT Toán 3 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *